x Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w Polityka prywatności .
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Produkty

Kanały i kształtki preizolowane

Kanały i kształtki preizolowane

      

  Preizolowane -główne

Przeznaczenie:

System kanałów i kształtek preizolowanych posiada izolację z wełny mineralnej. System zapewnia ograniczenie strat ciepła, szczelność elementów i ich połączeń oraz tłumienie hałasu generowanego przez powietrze przepływające wewnątrz ciągu wentylacyjnego. Zastosowanie kanałów preizolowanych pozwala na zmniejszenie liczby tłumików.

Kanały preizolowane KLIMAT PRO wstępująw dwóch wersjach:

Typ I - kanały umożliwiające szybki montaż


Typ II - kanały o podwyższonej szczelności

side by side

TYP I

1. Wykonanie

Kanały i kształtki preizolowane wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej, wypełnienie stanowi wełna mineralna. Istnieje możliwość wyboru zastosowanej wełny ze względu na różne parametry, np. współczynnik przewodzenia ciepła. Standardowa grubość izolacji wynosi 80 mm.

 

Klasa szczelności: A                                                         

Klasa ciśnienia: 1

Standardowa grubość izolacji: 80 mm.

Preizolowane typ I -rys                                                      Kanał preizolowany typ I

2. Wymiary

System kanałów i kształtek preizolowanych standardowo obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy prostokątne do wymiaru 2450x2450 mm. Wykonanie elementów o większych wymiarach jest ustalane indywidualnie.

3. Konserwacja

Wewnętrzny płaszcz z blachy umożliwia czyszczenie mechaniczne oraz dezynfekcję.

4. Montaż

Kanały montowane są przeważnie na dachach budynków, do ich podparcia używa się standardowych elementów stosowanych w ciągach wentylacyjnych. 

Na ramkę kanału wewnętrznego i zewnętrznego nakładany jest silikon, następnie elementy są ze sobą składane i skręcane na zewnętrznej ramce za pomocą śrub i klipsów montażowych. 

Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę na szczelność - należy uzupełnić ewentualne ubytki silikonu przy ramkach, narożnikach i w miejscach, w których może wystąpić ryzyko nieszczelności.

Dla uzyskania dobrych parametrów szczelności, można dodatkowo nałożyć silikon na wewnętrznych połączeniach.

Podpory zaleca się montować w pobliżu środka kanału, co ograniczy jego odkształcenie.

Priorytetowym parametrem rozmieszczenia podpór jest ich obciążenie przez kanał.

5. Konstrukcja

 

Konstr. kanału preizol typ 1Konstr. kanału preizol typ 1A

                                 

                                           Konstrukcja kanału preizolowanego typ I

 

System mocowań pomiędzy ramką zewnętrzną i wewnętrzną pozwala ograniczyć do minimum występowanie mostków termicznych.

Elementy preizolowane z wewnętrznym płaszczem z blach umożliwiają przepływ powietrza z prędkością 20 m/s nie powodując porywania włókien izolacji.

  

TYP II

1. Wykonanie

Kanały i kształtki preizolowane wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej, wypełnienie stanowi wełna mineralna. Istnieje możliwość wyboru zastosowanej wełny ze względu na różne parametry, np. współczynnik przewodzenia ciepła. Standardowa grubość izolacji wynosi 80 mm i 100 mm. 

Dzięki dokładnemu łączeniu ramek wewnętrznych, kanały mogą posiadać dowolną klasę szczelności oraz ciśnienia.

Klasa szczelności: A, B, C, D

Klasa ciśnienia: 1, 2, 3

Standardowa grubość izolacji: 80, 100 mm.

kanał preizolowany typ II -RYS

Kanał preizolowany typ II

 

 

Klasa szczelności

Wartości graniczne ciśnienia statycznego Pa

Podciśnienie

Nadciśnienie

400 Pa

1000 Pa

2000 Pa

A

200 Pa

typ I        typ II

nie produkowany

nie produkowany

B

500 Pa

typ II

typ II

typ II

C

750 Pa

typ II

typ II

typ II

D

750 Pa

typ II

typ II

typ II

Warianty wykonania kanałów preizolowanych 

2. Wymiary

System kanałów i kształtek preizolowanych standardowo obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy prostokątne do wymiaru 2450x2450 mm. Wykonanie elementów o większych wymiarach jest ustalane indywidualnie.

3. Konserwacja

Wewnętrzny płaszcz z blachy umożliwia czyszczenie mechaniczne.

4. Montaż

Kanały montowane są przeważnie na dachach budynków, do ich podparcia używa się standardowych elementów stosowanych w ciągach wentylacyjnych.

 

Aby możliwe było zastosowanie "bramek" na budowie, należy zwrócić uwagę przy projektowaniu instalacji, aby ramki prowadzonych równolegle kanałów pokrywały się na rzucie, lub ich przesunięcie pozwalało na zastosowanie niezależnych podpór. Rozmieszczenie podpór należy projektować uwzględniając następujące czynniki:

- zaleca się, aby odległość między podporami była nie większa niż 2250 mm,
- zachowanie zalecanych miejsc podparcia instalacji,
- obciążenie od instalacji:

  •  maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu,
  •  maksymalne dopuszczalne obciążenie dla podpory (podpory dachowe KLIMAT PRO mają odpowiednio 400kg/szt na powierzchniach poziomych i 300kg/szt na powierzchniach skośnych),
  •  maksymalne dopuszczalne obciążenie profilu montażowego zastosowanego jako poprzeczka.

rys prezizol.II Arys prezizol.II B

rys prezizol.II C

                                         Podparcie kanałów preizolowanych

 

5. Konstrukcja

Kanały i kształtki preizolowane są łączone za pomocą wewnętrznych ramek. Ramki należy uszczelnić zgodnie z wytycznymi dla konkretnych klas szczelności. Po połączeniu wewnętrznych ramek, powstałe szczeliny należy wypełnić wełną mineralną. Po szczelnym wypełnieniu, wełna powinna zostać zabezpieczona opaskami maskującymi z blachy. Opaski po obu stronach zakończone są wyobleniem, które należy uszczelnić. Opaskę należy tak przygotować, aby ograniczyć możliwość podciekania wody deszczowej pod płaszcz. Tak zabezpieczona izolacja gwarantuje zachowanie wszystkich deklarowanych parametrów kanałów preizolowanych. Należy przestrzegać minimalnych odległości między elementami. 

Łączenie kanałów i kształtek

                                              Łączenie kanałów i kształtek


Preizolka bez opaski

       Połączone kanały preizolowane bez opaski zabezpieczającej       

 

      Preizolka z opaską   

        Połączone kanały preizolowane z opaską zabezpieczającą - wersja finalna

 

Minimalne odległości    

Minimalne odległości między kształtkami

 

Dla kanałów prowadzonych na zewnątrz połączenie pomiędzy płaszczem kanału a opaską maskującą należy zabezpieczyć uszczelką/uszczelniaczem (zalecamy stosowanie sznura butylowego d6mm przyklejanego w przebiciu opaski (wyoblenia).

Uszczelnienie opaski mocującej 

 Uszczelnienie opaski maskującej - kanał poziomy


  • Kanał prowadzony poziomo - uszczelnienie na płaszczach obu kanałów na górnej płaszczyźnie płaszcza wg. schematu:

Uszczelnienie na płaszczu
                         Uszczelnienie na płaszczach obu kanałów na górnej płaszczyźnie płaszcza


  • Kanał prowadzony pionowo - uszczelnienie na obwodzie płaszcza górnego kanału wg. schematu:

Uszczelnienie na obwodzie

                                           Uszczelnienie na obwodzie płaszcza górnego kanału

 

 

 

 

Sposób zamówienia

Przy zamówieniu kanałów i kształtek preizolowanych należy uwzględnić:

  • Wymiary
  • Grubość izolacji
  • Materiał