W związku z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. poz. 1213) wszystkie elementy dla wentylacji bytowej i oddymiającej Klimat Pro posiadają wydane dla nich Krajowe Oceny Technicznie (KOT), na podstawie których wystawiane są Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, opisujące zasadnicze charakterystyki wyrobów oraz poziomy ich właściwości użytkowych.

Klimat Pro, jako odpowiedzialny producent posiada 12 oddzielnych KOTów, niezbędnych do legalnego wprowadzenia do obrotu sprawdzonych i trwałych elementów wentylacyjnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały nie tylko stawiane przez prawo budowlane wymagania, ale również gwarantowały wysoką jakość i bezpieczeństwo, potwierdzone rygorystycznymi badaniami i testami, monitorowaniem procesu produkcyjnego i ścisłą kontrolą jakości.

Lista Krajowych Ocen Technicznych Klimat Pro

ITB-KOT-2020-1255

Produkty oddymiające

ITB-KOT-2021-1959

Przewody i kształtki prostokątne

ITB-KOT-2021-2018

Przewody i kształtki kołowe

ITB-KOT-2021-2077

Ścienne wyrzutnie i czerpnie

ITB-KOT-2022-2126

Przewody preizolowane prostokątne

ITB-KOT-2022-2127

Anemostaty

ITB-KOT-2022-2128

Nawiewniki i wywiewniki

ITB-KOT-2022-2155

Kratki wentylacyjne

ITB-KOT-2022-2220

Dachowe wyrzutnie i czerpnie

ITB-KOT-2022-2343

Przepustnice

ITB-KOT-2023-2434

Elementy montażowe

ITB-KOT-2023-2482

Regulatory o zmiennym przepływie

Produkty Klimat Pro, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa nie są objęte Krajowymi Ocenami Technicznymi również przeszły szczegółowe badania i posiadają niezbędne dokumenty umożliwiające ich legalne udostępnianie na rynku.

Wśród nich znajdują się: tłumiki akustyczne, okapy wentylacyjne, króćce elastyczne, cokoły oraz drzwi powietrzno-szczelne.

Malowanie elementów wentylacyjnych także podlega Krajowej Ocenie Technicznej, w związku z czym wszystkie produkty KLIMAT PRO mogą być malowane na dowolne kolory:

  • farbami proszkowymi epoksydowymi, poliestrowymi i ich mieszankami,
  • farbami do malowania na mokro poliuretanowymi lub epoksydowymi,
  • farbami wodorozcieńczalnymi.

Malowanie elementów podnosi ich estetykę i pozwala dopasować instalację wentylacji do kolorystyki otoczenia, a dodatkowo zwiększa odporność korozyjną instalacji. Trwałość powłok malarskich została sprawdzona metodą siatki nacięć.

Co ważne, produkty oddymiające KLIMAT PRO, zgodnie z KOT mogą być malowane farbami wodorozcieńczalnymi, a kratki oddymiające farbami proszkowymi, zachowują jednocześnie klasyfikację ogniową E600 120 (h0) S1500 single odporności ogniowej.

Wyroby wentylacyjne KLIMAT PRO mogą być wykonywane z różnych materiałów, takich jak:

  •  blacha stalowa z powłoką cynkową lub alucynkową,
  • stale odporne na korozję (1.4301, 1.4307, 1.4401 i 1.4404),
  • blachy ze stali niskowęglowej (blacha czarna),
  • blacha i profile aluminiowe.

* dostępność materiałów może być różna dla każdej grupy produktów. Więcej informacji na podstronach produktów.

Przewiń do góry