Produkty prostokątne

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym

Kanały i kształtki prostokątne

Przewody i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z założeniami normy PN-EN 1505:2001 “Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary” oraz PN-EN 1507:2007 “Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”. Normy te określają ich zasadnicze wymiary, wytrzymałość, szczelność oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. Wszystkie produkty wentylacyjne wykonywane są w standardzie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Możliwe jest również wykonanie z blachy kwasoodpornej oraz alucynku.

Standard wykonania

 • Klasa szczelności [A]
 • Długość przewodu o przekroju prostokątnym 1500 mm
 • Profile łączące:
  dłuższy bok do 999 mm = 20
  1000-2400 mm = 30
  powyżej 2400 mm = 40

Konstrukcja i wykonanie przewodów wentylacyjnych umożliwia ich stosowanie w następujących warunkach pracy:

 • temperatura transportowanego powietrza w zakresie -30°C do +80°C
 • wilgotność względna transportowanego powietrza do 100%
 • prędkość przepływu do 16 m/s

Kanały i kształtki prostokątne

Kanał prostokątny kK
Kanał krótki kKT
Zaślepka kBO
Kolano stałe kBS
Kolano zmienne kBA
Kolano kątowe kWS
Kolano kątowe kWA
Redukcja symetryczna kUS
Redukcja asymetryczna kUA
Dyfuzor symetryczny kRS
Dyfuzor asymetryczny kRA
Odsadzka symetryczna kES
Odsadzka asymetryczna kEA
Trójnik prosty kTG
Trójnik z odejściem kTR1
Trójnik z odejściem kTR2
Trójnik skośny kTA
Trójnik redukcyjny kTR1a
Trójnik redukcyjny kTR2a
Czwórnik kCR
Czwórnik symetryczny kCR1
Czwórnik symetryczny kCR2
Rozgałęzienie proste kHS
Króciec elastyczny kEP
Ramka z siatką kRPS

Przykładowe obiekty referencyjne

Jesteś zainteresowany?

Produkty prostokątne

Przewiń do góry