//Produkty
spawane

// Przemysłowe instalacje wentylacyjne oraz przemysłowe systemy odpylania

Produkty spawane

Produkty spawane

Tworzymy profesjonalne produkty do przemysłowych instalacji wentylacyjnych oraz przemysłowych systemów odpylania. W naszej ofercie znajdują się również wykonane według gotowych projektów i pod wytyczne klienta konstrukcje stalowe. Wszystkie spawy wykonywane są zgodnie z normami PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 13920 oraz firmowymi dokumentami WPS.

Systemy wentylacji

Przewody i kształtki spawane przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych narażonych na szczególne ciężkie warunki eksploatacyjne. Dzięki podwyższonej wytrzymałości względem kanałów tradycyjnych, przewody spawane są stosowane przy odciągu i transporcie materiałów o wysokiej ścieralności oraz o znacznej temperaturze, np. spalin.

Produkty spawane są ze sobą łączone za pomocą kołnierzy, których wykonanie zależy od konstrukcji elementu. Produkty o dużych gabarytach mogą być wzmacniane zewnętrznie.

– Przekrój kołowy

– przekrój prostokątny

– konstrukcje wsporcze pod systemy wentylacji

– konstrukcje pod urządzenia

Konstrukcje stalowe wg gotowych projektów i pod wytyczne klienta

Wykonujemy konstrukcje stalowe wg gotowych projektów i pod wytyczne klienta. Nasze spawy wykonywane są w klasie B, C i D wg. normy PN-ISO 5817. Elementy spawane wykonane z blach czarnych, ocynkowanych lub odpornych na korozje mogą być na życzenie klienta pomalowane na dowolny kolor RAL.

Posiadamy gotowe projekty na:

– Regały

– Konstrukcje pod reklamy

– Konstrukcje wiat i zadaszeń

– Pojemniki i kontenery

– elementy maszyn

// Spawane materiały //

Elementy kołowe
(w zależności od średnicy)

Elementy prostokątne
(w zależności od wymiaru)

Blacha aluminiowa
(AW 1050) – od 1,5 do 4 mm
– Blacha odporna na korozję
(gatunki austenityczne) – od 1 do 3 mm
– Blacha stalowa
(gatunki niskostopowe) – od 1 do 4 mm

– Blacha Cor-Ten – od 1 do 3 mm

– Blacha stalowa z powłoką cynkową
(Blacha ocynkowana i alucynkowa) – od 1 do 3 mm

Spawanie blach konstrukcji bez obróbki plastycznej na zimno
od 1 do 10 mm

// Metody Spawania //

MIG

Spawanie za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem; jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie obojętny, np. argon, hel.

MAG

Spawanie za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą, a spawanym materiałem; jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie aktywny, np. CO2

TIG

Spawanie za pomocą łuku eletrycznego wytwarzanego pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową; jako gaz osłonowy używany jest gaz obojętny

// Przygotowanie powierzchni //

Szkiełkowanie

Szkiełkowanie to proces podobny do piaskowania, z tym że różni się medium czyszczącym (zamiast ostrego ścierniwa stosuje się mikrokulki szklane o różnorodnej granulacji). Jest to proces dużo mniej erozyjny od piaskowania.

Śrutowanie

Śrutowanie to proces oczyszczania poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną. Rolę ścierniwa pełni śrut staliwny rozpędzany przy pomocy sprężonego powietrza.

Odtłuszczanie

Odtłuszczanie to proces oczyszczania powierzchni z wszelkich zabrudzeń typu kurz, oleje, smary itd.

// Zabezpieczenie powierzchni //

Trawienie spoin i/lub pasywacja

Pasywacja metali jest to przejście niektórych metali, w środowisku kwasów tlenowych lub ich soli, w stan pasywny, w którym posiadają wyższy potencjał standardowy. Związane jest to z tworzeniem się na powierzchni niektórych metali warstewki tlenków, które chronią metal przed dalszym utlenianiem

Cynkowanie galwaniczne

Cynkowanie to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Podczas tego procesu dochodzi do wytworzenia się warstwy cynku, składającej się w istocie z różnorodnych warstw stopowych cynku i żelaza

Malowanie

W zależności od klasy korozyjności, malowanie jest dostępne na dowolny kolor. Malowanie dotyczy blach czarnych, ocynkowanych i stali KO

// Transport //

Transport produktów spawanych odbywa się na specjalnie przygotowanych konstrukcjach z drewna z atestem fitosanitarnym. Każda paleta robiona jest na miejscu i odpowiada wymiarom poszczególnych elementów, również tych niestandardowych. Towar jest zabezpieczany za pomocą przekładaek i mocowany do konstrukcji drewnianej dla nadania stabilności podczas transportu. W przypadku towaru o gabarytach przekraczających możliwości wykonania konstrukcji, produkty zabezpieczane są pasami transportowymi. Pakując elementy wykazujemy się dużą elastycznością i dbamy, aby każdy z nich był odpowiednio zabezpieczony podczas transportu wewnętrznego, załadunku oraz rozładunku u klienta.

// Obiekty referencyjne //

Sappi alferd - Niemcy
Cukrownia - Środa Wielkopolska
Cukrownia - Werbkowice
Koncern Chemiczny Salvay - Włocławek
Przewiń do góry