Regulator zmiennego przepływu kVAV1

Przeznaczenie

Regulator zmiennego przepływu kVAV1 pozwala na dostarczanie do pomieszczenia niezbędnej ilości powietrza wynikającej z zapotrzebowania. W ten sposób uzyskuje się jednocześnie optymalny komfort przy ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych. Regulator automatycznie reguluje przepływ strumienia powietrza. Zbudowany jest z przepustnicy regulacyjnej oraz obudowy, na której montowany jest siłownik. Siłownik za pomocą zamocowanego wałka obraca przepustnicę w zadanym kierunku o odpowiedni kąt. Dzięki swojej budowie, regulator umożliwia stworzenie optymalnych warunków w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach w budynku, niezależnie od zysków/strat ciepła wynikających np. z ilości osób przebywających w pomieszczeniu.

Konstrukcja

Obudowa oraz pióro przepustnicy wykonywane są standardowo z blachy stalowej ocynkowanej, na życzenie klienta możliwe jest użycie innego materiału. Na pióro przepustnicy zakładana jest uszczelka krawędziowa o odpowiednio dobranym kształcie w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności na piórze. Przepustnica montowana jest osiowo na wałku, który umieszczany jest w łożyskach znajdujących się w obudowie. Praca przepustnicy wymuszana jest przez siłownik zamocowany na zewnątrz obudowy, który stanowi integralną część regulatora. Na życzenie regulatory mogą zostać pomalowane na dowolny kolor RAL.

UWAGA! Siłownik podłączony jest przez producenta przewodami ciśnieniowymi do krzyża pomiarowego. Podłączenie regulatora powinno odbywać się zgodnie z kartami siłowników SIEMENS GDB181.1E/3 / GDB181.1E/MO przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Wymiary

Typowe wymiary i zakres stosowania.

A [mm]B [mm]Lc [mm]H [mm]Wydatek [m3/h]Masa [kg]
20020040063160 – 17304,25
20025040063200 – 21604,80
20031540063250 – 27205,40
20040040063315 – 34606,25

Zalecenia montażowe

Dla zapewnienia prawidłowego działania regulatorów zaleca się montaż urządzeń wg następujących zasad.

  • długość odcinka prostego przed regulatorem – 1x wymiar dłuższego boku B,
  • długość odcinka prostego za regulatorem – 2x wymiar dłuższego boku B,
  • długość odcinka prostego pomiędzy regulatorem a kolanem – 1x wymiar dłuższego boku B,
  • długość odcinka prostego pomiędzy regulatorem a trójnikiem – 2x wymiar dłuższego boku B.

UWAGA! Podłączenie elektryczne sterownika powinno być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę zgodnie ze schematem znajdującym się w karcie technicznej siłownika SIEMENS GDB181.1E/3 / GDB181.1E/MO.

Sposób zamawiania

<kVAV1> <AxB> <m> <s> <Vmin> <Vmax>

gdzie:
A – krótszy bok
B – dłuższy boku

Vmax – maksymalny wydatek [m3/h]
Vmin – minimalny wydatek [m3/h]

m – materiał
OC – blacha ocynkowana
KO – blacha kwasoodporna

s – sterowanie
0..10
0 – minimalna wartość wydatku
10 – maksymalna wartość wydatku
2..10 (z opcją wymuszenia pozycji ZAMKNIJ)
2 – minimalna wartość wydatku
10 – maksymalna wartość wydatku

Modbus
nominalna wartość wydatku

Dane regulatora

Spadek ciśnienia w regulatorze

Moc akustyczna LWA[dB(A)]

UWAGA! Dane odnośnie spadku ciśnienia i poziomu mocy akustycznej dotyczą regulatorów o wymiarach podanych w tabelach 4 i 5. Badania regulatorów o pozostałych wymiarach wykonywane są obecnie w Laboratorium Produktów HVAC KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dane siłownika

 

Komunikacja

Stopień ochrony

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry