Produkty preizolowane pianą PUR

Doskonała izolacja i mniejsza waga

Kanały i kształtki preizolowane

System przewodów i kształtek preizolowanych stosuje się szczególnie w instalacjach wentylacyjnych narażonych na zmienne warunki atmosferyczne np. na dachach, parkingach, w pomieszczeniach nieogrzewanych lub tam, gdzie dużą wagę przykłada się do wymagań akustycznych. Izolowane systemy wentylacyjne minimalizują straty ciepła, zabezpieczają przed kondensacją pary oraz ograniczają wpływ hałasu instalacji na otoczenie. Konstrukcja elementów preizolowanych Klimat PRO wyeliminowała większości mostków termicznych występujących w klasycznych systemach preizolowanych wełną mineralną.

konstru-kcja

Kanały i kształtki preizolowane pianą PUR składają się z dwóch płaszczy wykonanych z blachy, pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji. W nowej technologii postawiono na nowatorski w wentylacji materiał – pianę PUR. Materiał wiodący prym w izolacjach budynków, poddaszy i dachów doskonale sprawdza się także w tym zastosowaniu.

Przestrzeń pomiędzy dwoma płaszczami kanałów i kształtek izolowana jest warstwą piany o grubości od 50 do 100 mm – standardowo 65 mm, co odpowiada izolacji z wełny o grubości 100 mm. Różnica w grubości wynika z dużo lepszych właściwości fizycznych piany – współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,022-0,025 W/mK, dla wełny mineralnej jest to ok. 0,037 W/mK.

Kolejnym atutem piany PUR jest jej niższa gęstość mieszcząca się w przedziale 30-40 kg/m3, gdzie gęstość wełny mineralnej stosowanej w wentylacji mieści się zazwyczaj w przedziale 60-80 kg/m3. Tak znaczna różnica gęstości w połączeniu z mniejszą grubością warstwy izolacji pozwoliła na zmniejszenie masy elementów.

produkty preizolowane rysunek

Masa

Mniejsza waga elementów preizolowanych pianą PUR usprawnia montaż i transport, ułatwia ewentualne modyfikacje systemu wentylacji oraz zmniejsza obciążenia dachów, stropów i zawiesi.

Tabela 1. Procentowe porównanie masy przewodów preizolowanych pianą PUR, wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 oraz 80 kg/m3 w wykonaniu dla ciśnienia od -500 do +1000 Pa

a [mm]

b [mm]

l [mm]

Masa z izolacją pianą PUR [%]

Masa z izolacją wełną mineralną 60 kg/m3 w stosunku do piany PUR [%]

Masa z izolacją wełną mineralną 80 kg/m3 w stosunku do piany PUR [%]

500

500

500

100

130,2

143,1

750

750

500

100

127,9

140,6

1000

1000

500

100

126,7

139,2

500

500

1000

100

134,4

149,5

750

750

1000

100

132,0

146,8

1000

1000

1000

100

130,7

145,4

500

500

1500

100

136,1

152,1

750

750

1500

100

133,6

149,4

1000

1000

1500

100

132,4

148,0

1500

1500

1500

100

128,0

141,8

2000

2000

1500

100

124,9

137,3

średnia:

130,6

144,8

Tabela 2. Procentowe porównanie masy przewodów preizolowanych pianą PUR, wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 oraz 80 kg/m3 w wykonaniu dla ciśnienia od -750 do +2000 Pa

a [mm]

b [mm]

l [mm]

Masa z izolacją pianą PUR [%]

Masa z izolacją wełną mineralną 60 kg/m3 w stosunku do piany PUR [%]

Masa z izolacją wełną mineralną 80 kg/m3 w stosunku do piany PUR [%]

500

500

500

100

150,4

163,3

750

750

500

100

147,7

160,4

1000

1000

500

100

146,3

158,8

500

500

1000

100

157,9

173,0

750

750

1000

100

155,1

169,9

1000

1000

1000

100

153,6

168,3

500

500

1500

100

161,1

177,1

750

750

1500

100

158,2

174,0

1000

1000

1500

100

156,7

172,3

1500

1500

1500

100

160,3

174,1

2000

2000

1500

100

144,2

156,7

średnia:

153,8

168,0

Szczel-ność

Ważnym czynnikiem wpływającym na sprawność instalacji, zmniejszenie strat ciepła oraz zużycie energii jest szczelność systemu. Przewody i kształtki o wysokiej klasie szczelności pozwalają na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia przepływającego powietrza bez zwiększania mocy wentylatorów, rekuperatorów czy nagrzewnic powyżej faktycznych potrzeb.

Przewody i kształtki preizolowane pianą PUR posiadają klasę szczelności C zgodnie z normą PN-EN 1507:2007, co stanowi rzadkość  w preizolowanych przewodach wentylacyjnych.

Klasyfi-kacja ogniowa

Przewody i kształtki preizolowane pianą PUR zapewniają nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 12 kwietnia 2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). W przeprowadzonych w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej badaniach elementy otrzymały klasę reakcji na ogień B-s3, d0 zgodnie z PN-EN 13501-1:2019.

Produkty preizolowane

Produkty preizolowane to dobry wybór

WYSOKA SZCZELNOŚĆ

bardzo wysoka szczelność instalacji dzięki dokładnemu przyleganiu izolacji do płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego - klasa szczelności C zgodnie z PN-EN 1507:2007

DUŻA SZTYWNOŚĆ

bardzo wysoka sztywność i wytrzymałość elementów - wytrzymałość ścianki na ściskanie min. 120 kPa

NIŻSZA WAGA

mniejsza waga elementów instalacji w porównaniu do kanałów izolowanych wełną mineralną

CZYSTE POWIETRZE

brak ryzyka przedostania się materiału izolacyjnego do wnętrza instalacji, piana PUR w przeciwieństwie do wełny stanowi zwarte ciało stałe, nie ma możliwości odrywania się włókien

TRWAŁOŚĆ INSTALACJI

sposób wykonania izolacji uniemożliwia kondensację pary wodnej oraz zapewnia większą trwałość instalacji

SPRAWNA MODERNIZACJA

standardowy montaż przy użyciu ramek wentylacyjnych pozwala na sprawną modernizację systemu na każdym etapie prac, także podczas konserwacji

LATA BEZAWARYJNEJ PRACY

stałość właściwości mimo upływu lat; piana PUR nie zmienia swojej objętości, nie osiada jak wełna

PROSTA KONSERWACJA

brak wewnętrznych rurek wzmacniających ułatwia konserwację i czyszczenie instalacji

Przykładowe obiekty referencyjne

Karta produktu

Atest higieniczny

Jesteś zainteresowany?

Produkty preizolowane

Przewiń do góry