Tłumiki akustyczne

Niezawodne tłumiki akustyczne HVAC - do wentylacji bytowej oraz oddymiającej

O produktach

Tłumiki akustyczne przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach klimatyzacji, wentylacji oraz oddymiania. Tłumią hałas przenoszony przez przewody prostokątne i kołowe wentylacji bytowej i oddymiającej. Umieszczane są pomiędzy wentylatorem, a przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi lub wyciągowymi oraz przed nawiewnikami dostarczającymi powietrze do pomieszczeń o wysokim wymaganiach komfortu akustycznego.

Tłumik prostokątny kTPa 100
Tłumik prostokątny kTPa 200
Tłumik kołowy kTKa
Tłumik oddymiający prostokątny
Tłumik oddymiający kołowy

O tłumikach akustycznych

Program doboru tłumików MyPRO

Wszystkie tłumiki KLIMAT PRO zostały przebadane w Laboratorium Produktów HVAC.
Dane tłumików dotyczące akustyki oraz oporów znajdują się w programie doborowym MyPRO

W programie można dokonać doboru tłumików bytowych i oddymiających w pełnym zakresie wymiarowym oraz wszystkich opcjach wykonania. Wszystkie dobory można dodać do projektu, który można zapisać na swoim komputerze, w programie lub można z niego wygenerować karty doborowe. Zapisanie projektu z doborami w oryginalnym pliku umożliwia jego późniejszą edycję.

Wszystkie tłumiki zostały przebadane w Laboratorium Produktów HVAC - nie stosujemy aproksymacji ani symulacji wyników.

Interesują Cię inne produkty oddymiające?

KLIMAT PRO wprowadza absolutną nowość – kompletny system oddymiający. Jako jedyni na rynku oferujemy komplet wielkogabarytowych kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym i kołowym, w tym: przewody i kształtki prostokątne i kołowe, tłumiki i króćce elastyczne prostokątne i kołowe, przepustnice kanałowe, kratki oddymiające prostokątne i kołowe. Oferujemy również estetyczne wykonanie instalacji, dzięki któremu system kZO może być zastosowany w designerskich pomieszczeniach.

Przewody wentylacyjne kZO spełniają kryteria klasy odporności ogniowej E600 120 (ho) S 1500 single oraz posiadają Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1488-CPR-0566/W uprawniający do nadawania znaku CE oraz Certyfikat zgodności nr ITB-2488/W uprawniający
do nadawania znaku B.

Przykładowe obiekty referencyjne

Jesteś zainteresowany?

Tłumiki akustyczne

Przewiń do góry